HUT Ke-77 Republik Indonesia
Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah dari Bapak Drs. Sukarji, M.Pd kepada Ibu Umi Kulsum, S.Pd

DAFTAR NAMA GURU SMPN 14 MALANG

DATA GURU

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2022 - 2023

 

NO. NAMA NIP GOL/RUANG JABATAN GURU BIDANG TUGAS KETERANGAN
1. Umi Kulsum
19690920 199803 2 006
IV a
Pembina
Kepala Sekolah  
2.  Eny Masitah, S. Pd 19650215 198703 2 012 IV b Pembina TK. 1
Guru Seni Budaya  
3.  Suripto, S.Pd 19620801 198403 1 004 IV b  Pembina TK. 1 Guru PJOK  
4. Rini   Wahyuni, S.Pd 19631207 198412 2 006 IV a Pembina Guru IPS  
5. Suseno,  S.Pd 19650111 198703 1 007 IV b  Pembina TK. 1 Guru B. Indonesia  
6.  Dra.Lilik Fadilah, M. PdI 19660721 199103 2 009  IV b  Pembina TK. 1 Guru PAI  
7. Drs. Suhartono 19650920 199703 1 004 IV b Pembina TK. 1 Guru BK  
8. Dyah Puspito Rini, S.S 19780116 200501 2 009 III d Penata TK 1 Guru B. Daerah  
9. Mamik Karyawati, S. Pd 19710527 200604 2 018 III d Penata TK. 1
Guru IPS  
10. Dra. Triluwisih 19650804 200801 2 005 III c Penata Guru B. Indonesia  
11. Asri Wahyu Utami, S. Pd  19801203 200903 2 003 III c Penata  Guru B. Indonesia
12. Rimtha zalsalina P, S.Si 19770809 201001 2 011 III c Penata Guru IPA Bendahara BOSDA
13. Lina Herlina, S. Pd 19790622 201001 2 013 III c Penata  Guru IPA
14.  Driasmoro, S. Pd 19730609 199802 1 003 III b Penata Muda TK. 1
Guru IPS  
15. Lilik Mufidah, S. Psi 19730402 201407 2 004 III b Penata Muda TK. 1 Guru BK
16. Marsinta Ekowati S.Pd  19940307 201902 2 006 III a Penata Muda  Guru BK  
17. Mahendrik A. Jatmiko, S.Pd 19920526 201902 1 005 III a Penata Muda  Guru PPKN Waka Prasarana dan Koordinator Perpustakaan
18. Kresna Angga Praba Wijaya, S.Pd 19951103 201902 1 001 III a Penata Muda  Guru Seni Budaya Pembina OSIS
19. Anita Nurmayati, S.Pd 19871116 201902 2 002 III a Penata Muda Guru Informatika Kepala Laboratorium
20.  Siti Mudaiyah, S.Pd 19680418 200112 2 001 III c Penata   Guru IPA  
21. Feny Trisnowati, S.Pd 19810226 200604 2 012 III c Penata Guru Matematika  
22. Umi Latifah, S.Pd 19870820 202012 2 004
III a Penata Guru B. Indonesia  
23. Umi Laila Fitri, S.Pd 19900527 202012 2 002
III a Penata Guru Seni Budaya Waka Kesiswaan
24. Imam Ghozali K. A. F., S.Pd 19940505 202012 1 005
III a Penata Guru PJOK Bendahara BOSNAS
25.  Wawan Markus - - GTT Guru Pend. Agama Katolik  
26. Maratus Solikah, S. Pd 19850517 202221 2 018
IX Ahli Pertama
Guru B. Inggris Waka Humas 
27.  Titin Budiastuti, S. Pd. 19830423 202221 2 019
IX Ahli Pertama Guru B. Inggris   
28. Rachmad Agung Basuki, S. Pd. 19830602 202221 1 010
IX Ahli Pertama Guru BK  
29. Marthinna Ratna Sari, S. Pd. 19920310 202221 2 015
IX Ahli Pertama Guru PJOK   
30. Mahindra Wisnu Putra, S. AP 19880722 202221 1 004
IX Ahli Pertama Guru B. Daerah  
31. Dimas Aryo Wicaksono, S. Pd. 19950827 202221 1 005
IX Ahli Pertama Guru Matematika Waka Kurikulum
32. Putri Dwi Novitasari, S.Pd 19861113 202221 2 009 IX Ahli Pertama Guru BK  
33. Muawanah, S.Pd 19780816 202221 2 015 IX Ahli Pertama Guru IPS  
34. Yohan Rianto Prasetyo, S.Pd 19811007 202221 1 012 IX Ahli Pertama Guru PPKN  
35. Aang Winata, S. Pd 19940707 202221 1 015
IX Ahli Pertama Guru PPKN  
36. Simon Sinurat, S.Th - - GTT Guru Pend. Agama Kristen  
37. Wawan Markus - - GTT Guru Pend. Agama Katolik  
38. Faisol Kusuma, S.Pdi - - GTT Guru PAI
 
39. Angga Frendita - - GTT Guru B. Indonesia  
40. Muhammad Hafid, S.Pd - - GTT Guru PJOK dan PAI  
41. Ayu Wulandari, S.Pd - - GTT Guru B. Inggris
42. Oktavita Cahyanintyas, S.Pd - - GTT Guru Matematika
43. Wahyu Nurvita Afnani, S.Pd - - GTT Guru IPS dan Informatika

44. Putri Urifah, S.Pd - - GTT Guru IPA
45. Pertiwi Handayani, S.Pd - - GTT Guru B. Indonesia  
 

  

Oleh : SMP Negeri 14 Malang