HUT Ke-77 Republik Indonesia
Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah dari Bapak Drs. Sukarji, M.Pd kepada Ibu Umi Kulsum, S.Pd

DATA GURU DAN KARYAWAN

 

DATA GURU DAN KARYAWAN TAHUN 2019

 

No Guru & Karyawan Jml S2 S1 D1-3 SLTA/P SD Ket
1. Guru Tetap/ PNS 31 3 28        
2. Guru Honorer Sekolah/GTT 15   15
     
3. TU 8 1
2
  5   Honorer
4. Satpam  3       3   Honorer 
5. Pelaksana Kebersihan 4       3 1 Honorer

6.
Jumlah  61  4 45  0  11  

Oleh : SMP Negeri 14 Malang