Latepost Dirgahayu Republik Indonesiaku

DAFTAR NAMA STAF SMPN 14 MALANG

 

DATA STAF

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021

 

 

1.   

 

Renny Widi Puspita, M. Pd.

19610726 198303 2 010

Waka Humas dan SMP Terbuka 3

                                         2.   

Lina Herlina, S. Pd

19790622 201001 2 013

Waka Kurikulum

 

 

 

 

 

 

 

     
 3.

Harianto, S.Pd.

19720605 201101 1 003

Waka Kesiswaan

   4.

Machmud Soleha, S. Ag.

19690512 201407 1 001

Waka Prasarana dan Koordinator TU