Latepost Dirgahayu Republik Indonesiaku

DAFTAR NAMA GURU SMPN 14 MALANG

DATA GURU

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021

 

NO. NAMA NIP GOL/RUANG JABATAN GURU BIDANG TUGAS KETERANGAN
1.Kepala Sekolah  
2. Renny Widi Puspita, M. Pd. 19610726 198303 2 010 IV b Pembina TK. 1 Guru B. Inggris

Waka Humas dan

SMP terbuka 3

3. Siti Choirul Waroh,  S. Pd 19610803 198303 2 019 IV b Pembina TK. 1 Guru Matematika  
4. Mardiani, S.Pd 19610920 198203 2 002 IV a Pembina Guru IPA dan Prakarya  
5.  Eny Masitah, S. Pd 19650215 198703 2 012 IV b Pembina Guru Seni Budaya  
6. Surasmo, S.Pd 19620408 198403 1 012 IV a  Pembina Guru TIK dan Informatika  
7.  Suripto, S.Pd 19620801 198403 1 004 IV b  Pembina TK. 1 Guru Penjaskes  
8. Sugihartono, S. Pd 19611207 198512 1 002 IV b  Pembina TK. 1 Guru Matematika  
9. Monica Werdi Lestari, S.Pd 19620429 198302 2 002 IV a Pembina Guru B. Indonesia  
10. Djuni Hariyanto, S.Pd 19620624 198302 1 004 IV a Pembina Guru Matematika  
11. Rini   Wahyuni, S.Pd 19631207 198412 2 006 IV a Pembina Guru IPS  
12. Indah Kurniawati, S.Pd 19610814 198303 2 018 IV b  Pembina TK. 1 Guru IPS   
13. Suseno,  S.Pd 19650111 198703 1 007 IV b  Pembina TK. 1 Guru B. Indonesia  
14.  Dra.Lilik Fadilah, M. PdI 19660721 199103 2 009  IV b  Pembina TK. 1 Guru PAI  
15. Drs. Suhartono 19650920 199703 1 004 IV b Pembina TK. 1 Guru BK  
16. Dyah Puspito Rini, S.S 19780116 200501 2 009 III d Penata TK 1 Guru B. Daerah  
17. Mamik Karyawati, S. Pd 19710527 200604 2 018 III c Penata Guru IPS  
18. Dra. Triluwisih 19650804 200801 2 005 III c Penata Guru B. Indonesia  
19. Asri Wahyu Utami, S. Pd  19801203 200903 2 003 III b Penata Muda TK 1 Guru B. Indonesia  Pembina OSIS
20. Rimtha zalsalina P, S.Si 19770809 201001 2 011 III b Penata Muda TK 1 Guru IPA  
21. Lina Herlina, S. Pd 19790622 201001 2 013 III b Penata Muda TK 1 Guru IPA  Waka Kurikulum
22.  Driasmoro, S. Pd 19730609 199802 1 003 III a Penata Muda Guru IPS  
23. Harianto, S.Pd. 19720605 201101 1 003 III b Penata Muda TK 1 Guru TIK dan Informatika Waka Kesiswaan
24. Ridwan, S. Pd. 19620415 198412 1 004 IV a Pembina Guru IPA  
25. Lilis Indah L, S. Pd. 19830323 201407 2 005 III a Penata Muda Guru B. Inggris Bendahara BOSNAS
26. Lilik Mufidah, S. Psi 19730402 201407 2 004 III a Penata Muda Guru BK  
27. Machmud Soleha, S. Ag. 19690512 201407 1 001 III a Penata Muda  Guru PAI

Waka Prasarana dan

Koordinator TU

28. Marsinta Eko Wati S.Pd  19940307 201902 2 006 III a Penata Muda  Guru BK  
29. Mahendrik Ajis Jatmiko, S.Pd 19920526 201902 1 005 III a Penata Muda  Guru PPKN  
30. Kresna Angga Praba Wijaya, S.Pd 19951103 201902 1 001 III a Penata Muda  Guru Seni Budaya  
31. Anita Nurmayati, S.Pd 19871116 201902 2 002 III a Penata Muda Guru TIK dan Informatika  
32.  Siti Mudaiyah, S.Pd 19680418 200112 2 001 III c Penata   Guru IPA  
33. Feny Trisnowati, S.Pd 19810226 200604 2 012 III c Penata Guru Matematika  
34. Simon Sinurat, S.Th  - - - Guru Pend. Agama Kristen  
35.  Wawan Markus - - - Guru Pend. Agama Katolik  
36. Maratus Solikah, S. Pd - - GTT Guru B. Inggris, B. Daerah, dan Prakarya  
37.  Titin Budiastuti, S. Pd. - - GTT Guru B. Inggris dan B. Daerah  
38. Rachmad Agung Basuki, S. Pd. - - GTT Guru BK  
39. Faisol Kusuma, S. Pdi - - GTT  Guru PAI dan PPkN  
40. Marthinna Ratna Sari, S. Pd. - - GTT  Guru Penjaskes  
41. Mahindra Wisnu Putra, S. AP - - GTT   Guru Seni Budaya dan B. Daerah  
42. Angga Frendita, S. Pd. - GTT   Guru B. Indonesia  
43. Dimas Aryo Wicaksono, S. Pd. - - GTT Guru Matematika  
44. Muhammad Hafid, S. Pd - - GTT Guru Penjaskes  
45. Aang Winata, S. Pd - - GTT Guru PPKN  
46. Angga Prasetyo, S. Pd - - GTT Guru B. Indonesia dan PPkN  
 

  

Oleh : SMP Negeri 14 Malang