Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah dari Bapak Drs. Sukarji, M.Pd kepada Ibu Umi Kulsum, S.Pd

DAFTAR NAMA GURU SMPN 14 MALANG

DATA GURU

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

 

NO. NAMA NIP GOL/RUANG JABATAN GURU BIDANG TUGAS KETERANGAN
1. Umi Kulsum
19690920 199803 2 006


Kepala Sekolah  
5.  Eny Masitah, S. Pd 19650215 198703 2 012 IV b Pembina Guru Seni Budaya  
6. Surasmo, S.Pd 19620408 198403 1 012 IV a  Pembina Guru TIK dan Informatika  
7.  Suripto, S.Pd 19620801 198403 1 004 IV b  Pembina TK. 1 Guru PJOK  
9. Monica Werdi Lestari, S.Pd 19620429 198302 2 002 IV a Pembina Guru B. Indonesia  
10. Djuni Hariyanto, S.Pd 19620624 198302 1 004 IV a Pembina Guru Matematika  
11. Rini   Wahyuni, S.Pd 19631207 198412 2 006 IV a Pembina Guru IPS  
12. Indah Kurniawati, S.Pd 19610814 198303 2 018 IV b  Pembina TK. 1 Guru IPS   
13. Suseno,  S.Pd 19650111 198703 1 007 IV b  Pembina TK. 1 Guru B. Indonesia  
14.  Dra.Lilik Fadilah, M. PdI 19660721 199103 2 009  IV b  Pembina TK. 1 Guru PAI  
15. Drs. Suhartono 19650920 199703 1 004 IV b Pembina TK. 1 Guru BK  
16. Dyah Puspito Rini, S.S 19780116 200501 2 009 III d Penata TK 1 Guru B. Daerah  
17. Mamik Karyawati, S. Pd 19710527 200604 2 018 III c Penata Guru IPS  
18. Dra. Triluwisih 19650804 200801 2 005 III c Penata Guru B. Indonesia  
19. Asri Wahyu Utami, S. Pd  19801203 200903 2 003 III b Penata Muda TK 1 Guru B. Indonesia  Pembina OSIS
20. Rimtha zalsalina P, S.Si 19770809 201001 2 011 III b Penata Muda TK 1 Guru IPA  Waka Humas
21. Lina Herlina, S. Pd 19790622 201001 2 013 III b Penata Muda TK 1 Guru IPA  Waka Kurikulum
22.  Driasmoro, S. Pd 19730609 199802 1 003 III a Penata Muda Guru IPS  
23. Harianto, S.Pd. 19720605 201101 1 003 III b Penata Muda TK 1 Guru TIK dan Informatika Waka Kesiswaan
24. Ridwan, S. Pd. 19620415 198412 1 004 IV a Pembina Guru IPA  
25. Lilis Indah L, S. Pd. 19830323 201407 2 005 III a Penata Muda Guru B. Inggris Bendahara BOSNAS
26. Lilik Mufidah, S. Psi 19730402 201407 2 004 III a Penata Muda Guru BK Bendahara BOSDA
27. Machmud Soleha, S. Ag. 19690512 201407 1 001 III a Penata Muda  Guru PAI

Waka Prasarana dan

Koordinator TU

28. Marsinta Eko Wati S.Pd  19940307 201902 2 006 III a Penata Muda  Guru BK  
29. Mahendrik Ajis Jatmiko, S.Pd 19920526 201902 1 005 III a Penata Muda  Guru PPKN  
30. Kresna Angga Praba Wijaya, S.Pd 19951103 201902 1 001 III a Penata Muda  Guru Seni Budaya  
31. Anita Nurmayati, S.Pd 19871116 201902 2 002 III a Penata Muda Guru TIK dan Informatika  Koordinator Perpustakaan
32.  Siti Mudaiyah, S.Pd 19680418 200112 2 001 III c Penata   Guru IPA  
33. Feny Trisnowati, S.Pd 19810226 200604 2 012 III c Penata Guru Matematika  
  Umi Latifah, S.Pd   III a CPNS Guru B. Indonesia  
  Umi Laila Fitri, S.Pd   III a CPNS Guru Seni Budaya  
  Imam Ghozali K. A. F., S.Pd   III a CPNS Guru PJOK  
34. Simon Sinurat, S.Th  - - - Guru Pend. Agama Kristen  
35.  Wawan Markus - - - Guru Pend. Agama Katolik  
36. Maratus Solikah, S. Pd - - GTT Guru B. Inggris  
37.  Titin Budiastuti, S. Pd. - - GTT Guru B. Inggris   
38. Rachmad Agung Basuki, S. Pd. - - GTT Guru BK  
39. Faisol Kusuma, S. Pdi - - GTT  Guru PAI   
40. Marthinna Ratna Sari, S. Pd. - - GTT  Guru PJOK dan PPkN  
41. Mahindra Wisnu Putra, S. AP - - GTT   Guru B. Daerah  
42. Angga Frendita, S. Pd. - GTT   Guru B. Indonesia  
43. Dimas Aryo Wicaksono, S. Pd. - - GTT Guru Matematika  
44. Muhammad Hafid, S. Pd - - GTT Guru PJOK dan PAI
 
45. Aang Winata, S. Pd - - GTT Guru PPKN  
 

  

Oleh : SMP Negeri 14 Malang