Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah dari Bapak Drs. Sukarji, M.Pd kepada Ibu Umi Kulsum, S.Pd

DAFTAR NAMA GURU SMPN 14 MALANG

DATA GURU

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

 

NO. NAMA NIP GOL/RUANG JABATAN GURU BIDANG TUGAS KETERANGAN
1. Umi Kulsum
19690920 199803 2 006
IV a
Pembina
Kepala Sekolah  
2.  Eny Masitah, S. Pd 19650215 198703 2 012 IV b Pembina Guru Seni Budaya  
3. Surasmo, S.Pd 19620408 198403 1 012 IV a  Pembina Guru Informatika  
4.  Suripto, S.Pd 19620801 198403 1 004 IV b  Pembina TK. 1 Guru PJOK  
5. Monica Werdi Lestari, S.Pd 19620429 198302 2 002 IV a Pembina Guru B. Indonesia  
6. Djuni Hariyanto, S.Pd 19620624 198302 1 004 IV a Pembina Guru Matematika  
7. Rini   Wahyuni, S.Pd 19631207 198412 2 006 IV a Pembina Guru IPS  
8. Suseno,  S.Pd 19650111 198703 1 007 IV b  Pembina TK. 1 Guru B. Indonesia  
9.  Dra.Lilik Fadilah, M. PdI 19660721 199103 2 009  IV b  Pembina TK. 1 Guru PAI  
10. Drs. Suhartono 19650920 199703 1 004 IV b Pembina TK. 1 Guru BK  
11. Dyah Puspito Rini, S.S 19780116 200501 2 009 III d Penata TK 1 Guru B. Daerah  
12. Mamik Karyawati, S. Pd 19710527 200604 2 018 III c Penata Guru IPS  
13. Dra. Triluwisih 19650804 200801 2 005 III c Penata Guru B. Indonesia  
14. Asri Wahyu Utami, S. Pd  19801203 200903 2 003 III b Penata Muda TK 1 Guru B. Indonesia  Pembina OSIS
15. Rimtha zalsalina P, S.Si 19770809 201001 2 011 III b Penata Muda TK 1 Guru IPA Waka Humas dan

Koordinator TU

16. Lina Herlina, S. Pd 19790622 201001 2 013 III b Penata Muda TK 1 Guru IPA  Waka Kurikulum
17.  Driasmoro, S. Pd 19730609 199802 1 003 III a Penata Muda Guru IPS  
18. Harianto, S.Pd. 19720605 201101 1 003 III b Penata Muda TK 1 Guru Informatika Waka Kesiswaan
19. Ridwan, S. Pd. 19620415 198412 1 004 IV a Pembina Guru IPA  
20. Lilis Indah L, S. Pd. 19830323 201407 2 005 III a Penata Muda Guru B. Inggris Bendahara BOSNAS
21. Lilik Mufidah, S. Psi 19730402 201407 2 004 III a Penata Muda Guru BK Bendahara BOSDA
22. Machmud Soleha, S. Ag. 19690512 201407 1 001 III a Penata Muda  Guru PAI

Waka Prasarana dan

Koordinator Caraka

23. Marsinta Eko Wati S.Pd  19940307 201902 2 006 III a Penata Muda  Guru BK  
24. Mahendrik Ajis Jatmiko, S.Pd 19920526 201902 1 005 III a Penata Muda  Guru PPKN  
25. Kresna Angga Praba Wijaya, S.Pd 19951103 201902 1 001 III a Penata Muda  Guru Seni Budaya  
26. Anita Nurmayati, S.Pd 19871116 201902 2 002 III a Penata Muda Guru Informatika Koordinator Perpustakaan
27.  Siti Mudaiyah, S.Pd 19680418 200112 2 001 III c Penata   Guru IPA  
28. Feny Trisnowati, S.Pd 19810226 200604 2 012 III c Penata Guru Matematika  
29. Umi Latifah, S.Pd 19870820 202012 2 004
III a CPNS Guru B. Indonesia  
30. Umi Laila Fitri, S.Pd 19900527 202012 2 002
III a CPNS Guru Seni Budaya  
31. Imam Ghozali K. A. F., S.Pd 19940505 202012 1 005
III a CPNS Guru PJOK  
32. Simon Sinurat, S.Th  - - GTT Guru Pend. Agama Kristen  
33.  Wawan Markus - - GTT Guru Pend. Agama Katolik  
34. Maratus Solikah, S. Pd - - GTT Guru B. Inggris  
35.  Titin Budiastuti, S. Pd. - - GTT Guru B. Inggris   
36. Rachmad Agung Basuki, S. Pd. - - GTT Guru BK  
37. Faisol Kusuma, S. Pdi - - GTT  Guru PAI   
38. Marthinna Ratna Sari, S. Pd. - - GTT  Guru PJOK dan PPkN  
39. Mahindra Wisnu Putra, S. AP - - GTT   Guru B. Daerah  
40. Angga Frendita, S. Pd. - GTT   Guru B. Indonesia  
41. Dimas Aryo Wicaksono, S. Pd. - - GTT Guru Matematika  
42. Muhammad Hafid, S. Pd - - GTT Guru PJOK dan PAI
 
43. Aang Winata, S. Pd - - GTT Guru PPKN  
44. Ayu Wulandari, S.Pd - - GTT Guru B. Inggris
45. Oktavita Cahyanintyas, S.Pd - - GTT Guru Matematika
46. Wahyu Nurvita Afnani, S.Pd - - GTT Guru IPS
47. Putri Urifiah, S.Pd - - GTT Guru IPA
 

  

Oleh : SMP Negeri 14 Malang